UpdateStar AppCleaner 3.3.6626.24371

UpdateStar AppCleaner 3.3.6626.24371

UpdateStar – 1MB – Freeware –
ra khỏi 36 phiếu
4 Stars User Rating
AppCleaner là UpdateStar của nạc và mạnh mẽ phần mềm để tìm và xóa dữ liệu đã lỗi thời và các tập tin trên máy tính của bạn. Nó bảo vệ riêng tư của bạn và tối ưu hóa hiệu suất máy tính và an ninh. Nó là nhỏ và dễ dàng để tải về. Và của nó của phần mềm miễn phí!

Nó tìm thấy dữ liệu đã lỗi thời và các tập tin và loại bỏ chúng khỏi hệ thống của bạn. Điều này giải phóng không gian đĩa và tối ưu hóa hiệu suất tổng thể. AppCleaner giúp với vấn đề bảo mật và làm sạch lên Internet trình duyệt liên quan cũ dữ liệu chẳng hạn như lịch sử duyệt web, cookies vv. Nó làm sạch máy tính của bạn!

Tổng quan

UpdateStar AppCleaner là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi UpdateStar.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.424 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của UpdateStar AppCleaner là 3.3.6626.24371, phát hành vào ngày 15/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/06/2011. Phiên bản phổ biến nhất là 3.3.6626.24371, được sử dụng bởi 29 % trong tất cả các cài đặt.

UpdateStar AppCleaner đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1MB.

Người sử dụng của UpdateStar AppCleaner đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho UpdateStar AppCleaner!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 3.424 UpdateStar có UpdateStar AppCleaner cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại